کنترل هوشمند ومانیتورینگ سالن مرغداری

کنترل و مدیریت کامل محیط با استفاده از برترین تکنولوژی های روز دنیا

با توجه یه افزایش قیمت حامل های انرژی و

بدنبال آن افزایش هزینه های تولید در واحدهای

تولیدی مرغداری ها، شرکت مدیریت ساختمان البرز

اقدام به تولید و معرفی جامع دستگاه کنترل

و مانیتورینگ مرغداری …