تابلو یکپارچه موتورخانه هوشمند

مناسب موتورخانه های مدارس و ادارات

 با توجه به مشکلات عدیده ای که ناشی از تنوع تولید کنندگان

( سازندگان تابلو برق , سیستم کنترل هوشمند , سیستم آلارم نشت گاز)

در استاندارد سازی موتورخانه  مشاهده گردیده

است . بنا به درخواست کارشناسان امر واستقبال

پیمانکاران ، شرکت مهندسی مدیریت ساختمان البرز اقدام

به تولید تابلو برق موتورخانه  یکپارچه با در نظر گرفتن

تمامی ضوابط  استاندارد سازی ( کنترل هوشمند , سیستم نشت

گاز ، شیرقطع گازو حفاظتهای استاندارد الکتریکی ) نموده است .