سیستم ایمنی گاز

هشداردهنده نشت گاز وشیرقطع کن اتوماتیک برقی و حساس به زلزله

شیرهای مکانیکی ارائه شده به منظور قطع

سریع و ایمن گاز در مواقع بروز زلزله طراحی

و ساخته شده است . این شیرها بدون

احتیاج به برق و در بالای 4 ریشتر قادر

به قطع خودکار گاز و حفظ جان و …