نانو رنگ عایق

یکی از مهمترین کاربرد تکنولوژی نانو بکارگیری

مواد نانو ساختار مانند پیگمنت ها و افزودنی های نانو

در رنگ برای رسیدن به ویژگی های خاص می باشد.

از آن جمله افزایش مقاومت حرارتی

رنگ دهی بالا، خواص آنتی باکتریال، ضد دود، ضد خش و …